Disclaimer

Fightmasters verleent u hierbij toegang tot de website www.fightmasters.nl. Op de website worden door Fightmasters teksten, afbeeldingen en andere materialen gepubliceerd. Deze materialen zijn door Fightmasters en/of anderen aangeleverd en worden u aangeboden zonder enige garantie of aanspraak op juistheid. Het is u niet toegestaan zonder toestemming van Fightmasters en/of haar licentiegevers de op de website geplaatste materialen over te nemen.

Fightmasters aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud van de materialen op de website.